Raus Sharif sandang ketua hakim negara untuk 3 tahun lagi

Ia diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong selaras dengan Fasal 1A Perkara 122 Perlembagaan Persekutuan