Facebook Twitter Google Plus Vimeo Youtube Feed Feedburner

ROS LBoard 1

Islam liberal dan agamawan bawah tempurung

May 15, 2017

Dengan ilmu mengenai kefahaman liberal hanya sebiji zarah, mereka gopoh membuat fatwa menghentam yang lain.

KOMEN

islam-liberal-doaOleh Rozhan Othman

Tidaklah keterlaluan untuk mengatakan sudah menjadi satu hobi di kalangan sebahagian agamawan untuk mengkritikan apa yang mereka labelkan sebagai “Islam liberal”.

Bagi golongan ini, fahaman liberal dan pluralisme sering dipaparkan sebagai ancaman kepada Islam.

Lazimnya, golongan ini mengaitkan kefahaman liberal dengan seks bebas, LGBT, persamaan antara agama dan hak asasi manusia. Selain daripada huraian yang sempit dan cetek ini, golongan agamawan ini lazimnya tidak dapat menerangkan dengan baik, adil dan tepat ciri pemikiran liberal.

Oleh itu, serangan mereka terhadap pemikiran liberal lebih merupakan hentam keromo dan menggambarkan kejahilan mereka.

Walaupun ada agamawan yang menganggap pemikiran liberal berasal dari Eropah dan muncul ketika Gerakan Pembaharuan di Eropah, idea utama pemikiran liberal mempunyai sejarah yang jauh lebih lama.

Idea utama pemikiran liberal umumnya berkait dengan konsep seperti kedaulatan undang-undang, proses demokrasi, kebebasan bersuara, hak asasi manusia, kebebasan beragama, sistem pasaran bebas, pemikiran rasional dan kesaksamaan manusia.

Dalam sejarah Barat, 2 peristiwa utama yang membawa kepada pelaksanaan idea liberal dalam pemerintahan ialah Revolusi Perancis dan Kemerdekaan Amerika.

Pentafsiran segar

Satu kelebihan yang terdapat pada pemikiran liberal ialah pentafsiran dan pelaksanaan prinsip pemikiran liberal tidak jumud dan tetap. Walau pun pandangan pemikir seperti John Locke, Voltaire and Rosseau membentuk kefahaman liberal klasikal, idea mereka bukanlah mutlak.

Sebaliknya, ia dipengaruhi dan dibentuk oleh pandangan dan pentafsiran berbagai pihak yang mendokong kefahaman liberal.

Sebagai contoh, konsep kebebasan beragama serta pemisahan di antara kerajaan dan agama diberi pentafsiran yang berbeza di kalangan negara liberal.

Di Perancis dan Turki pada zaman Ataturk, pegangan pada konsep ini bererti semua bentuk amalan agama tidak boleh dicampur dengan ehwal awam.

Pemisahan agama dari kehidupan awam dijadikan hujah untuk mengharamkan hijab. Namun, Amerika Syarikat dan Republik of Ireland memberi pentafsiran yang berbeza konsep-konsep ini.

Di Amerika Syarikat ia bererti kerajaan tidak boleh mencampur tangan dalam menentukan cara seseorang menganuti agamanya. Cara seseorang menganuti agamanya adalah hak peribadinya.

Inilah sebabnya pemakaian hijab tidak dilarang di Amerika dan turut dibenarkan sebagai sebahagian dari pakaian seragam polis dan badan beruniform perkhidmatan awam.

Di Ireland, kebebasan agama bererti kerajaan tidak boleh menghalang penganut mana-mana agama dari mengamalkan agama mereka.

Di atas dasar inilah parlimen Ireland meluluskan akta untuk penubuhan Muslim National School yang turut mendapat bantuan kewangan kerajaan.

Jika kita meneliti ajaran Islam, kita akan mendapati banyak persamaan di antara nilai serta prinsip Islam dan nilai dan prinsip liberal. Di antara sumber prinsip ini ialah dalam Surah Al Hujurat.

Terdapat berbagai ayat dalam surah ini yang mengajar umat Islam tentang persamaan di antara manusia dan hak asasi manusia.

Piagam Madinah mengandungi berbagai peruntukan yang mengiktiraf hak golongan minoriti dan meletakkan mereka sebagai setaraf dengan umat Islam. Kesemua ini merupakan nilai dan amalan yang menggambarkan sikap terbuka (dan boleh dikatakan “liberal”) dan pluralis Islam.

Dari segi amalan pasaran bebas, terdapat ayat Quran dan hadis yang menyentuh halangan memanipulasi takaran dan manipulasi harga. Idea mengenai mekanisme pasaran bebas dibincang oleh Ibn Khaldun dalam kitabnya “Muqaddimah” pada kurun ke 14.

Malahan, Oweiss berpandangan Adam Smith memanfaatkan idea mengenai sistem pasaran dari Muqaddimah. Ini kerana kitab Muqaddimah sudah pun ada di perpustakaan Oxford ketika Adam Smith berada di sana dan menulis bukunya “The Wealth of Nations”.

Al-Quran dan liberalisme

Pendirian Islam mengenai hak dan status wanita juga amat “liberal” jika dibandingkan dengan amalan yang wujud dalam masyarakat Quraish.

Alexandra Maev Jerome melakukan satu kajian menarik mengenai Al Quran dan pemikiran tokoh yang dianggap sebagai pengasas atau “founding fathers” di Amerika.

Walau pun tokoh pengasas ini berpegang kepada sekularisme, mereka tidak menolak keperluan mempelajari mengenai Islam. Beberapa tokoh ini turut memiliki naskah Al Quran.

Di antara tokoh yang meneliti Al Quran ialah Thomas Jefferson. Beliau adalah di antara tokoh yang turut berpandangan bahawa jawatan-jawatan awam dan politik di Amerika tidak harus dibataskan kepada penganut agama Krisitian sahaja.

Dan dia secara khusus menyebut ia harus dibuka kepada penganut agama lain, termasuklah orang Islam. Presiden Jefferson juga merupakan presiden Amerika yang pertama sekali mengadakan majlis iftar di White House pada tahun 1805. Jefferson mengadakan majlis iftar ini ketika menerima kunjungan duta Tunisia yang kebetulan berlaku dalam bulan Ramadan.

Satu lagi aspek menarik kajian Jerome ialah pemerhatian beliau ketika meneliti dokumen Declaration of Independence dan Perlembagaan Amerika. Beliau mendapati terdapat beberapa idea dan kenyataan dalam dokumen ini yang hampir sama dengan ayat Quran tertentu dan dengan Piagam Madinah.

Walau pun Jerome tidak menemui bukti bahawa Jefferson pernah membaca Piagam Madinah, beliau mendapati persamaan yang ditemui menarik. Sekiranya kita menganggap Declaration of Independence dan Perlembagaan Amerika sebagai 2 dokumen yang mentakrifkan hak asasi masyarakat liberal Amerika, apakah pula kesimpulan yang boleh kita buat mengenai hak-hak asasi bermasyarakat yang sama yang terdapat dalam Al-Quran dan Piagam Madinah.

Antara zaman nabi dan ‘dinasti Islam’

Bila sesorang jahil berbicara mengenai sesuatu hal, memang mudah menghukum secara borong. Apabila dikritik mereka akan melenting. Apabila pandangan alternatif diberikan, golongan yang bertindak sedemikian akan dilabel “Islam liberal”.

Sikap sebeginilah yang melahirkan pemikiran yang jumud dan sempit. Inilah yang berlaku apabila para agamawan hidup dan berfikir di bawah tempurung.

Dengan ilmu mengenai kefahaman liberal hanya sebiji zarah mereka gopoh membuat fatwa dan menghukum secara hentam keromo.

Allah mengingatkan kita dalam Al Quran: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya” (Al Isra: 36).

Sekiranya kita menilai sesebuah masyarakat berdasarkan pegangannya kepada idea seperti kedaulatan undang-undang, kebebasan bersuara, hak asasi manusia, kebebasan beragama, sistem pasaran bebas, pemikiran rasional dan kesaksamaan manusia, dapat kita simpulkan kerajaan Islam pada zaman Rasulullah dan khulafa rasyidun merupakan kerajaan yang paling “liberal” pada zamannya.

Namun, nilai ini mula terungkai apabila pemerintahan Islam mula dikuasai oleh dinasti beraja. Sistem pemerintahan ketika itu mula menyimpang dari Islam sehinggalah hari ini.

Oleh itu, golongan agamawan yang menganggap kefahaman liberal sebagai ancaman kepada Islam perlulah jelas apa yang mereka khuatiri dan tentang.

Adakah mereka menentang kedaulatan undang-undang, kebebasan bersuara, hak asasi manusia, kebebasan beragama, sistem pasaran bebas, pemikiran rasional dan kesaksamaan manusia?

Adakah mereka ingin menafikan hak-hak asasi yang terkandung dalam Surah Al-Hujurat?

Adakah mereka menolak masyarakat plural dan hak golongan minorti seperti yang dijamin dalam Piagam Madinah?

Adakah mereka menolak hak kebebasan agama seperti yang dijamin dalam Surah Al-Baqarah?

Golongan agamawan ini perlu keluar dari tempurung dan cuba fahami dengan baik apa yang mereka ingin bicarakan.

Rozhan Othman seorang pembaca FMT.

Di atas kepercayaan kebebasan bersuara tanpa wasangka, FMT cuba untuk berkongsi pandangan dengan pihak ketiga. Artikel yang disiarkan ini adalah pandangan peribadi penulis dan tidak mempunyai kaitan dengan FMT.


Comments

Readers are required to have a valid Facebook account to comment on this story. We welcome your opinions to allow a healthy debate. We want our readers to be responsible while commenting and to consider how their views could be received by others. Please be polite and do not use swear words or crude or sexual language or defamatory words. FMT also holds the right to remove comments that violate the letter or spirit of the general commenting rules.

The views expressed in the contents are those of our users and do not necessarily reflect the views of FMT.

Comments