Pemandu berisiko rendah kurang bayar premium insurans

johari-2

KUALA LUMPUR: Pemandu berisiko rendah akan mendapat faedah daripada tarif insurans motor yang baharu diliberalisasikan dengan premium dan insentif yang lebih rendah, Dewan Rakyat diberitahu hari ini.

Menteri Kewangan II Datuk Johari Abdul Ghani berkata dasar itu memberi impak jangka panjang yang positif kepada mereka yang mendapat markah rendah dalam profil penilaian risiko.

“Dalam sistem terdahulu, apabila sebuah syarikat insurans mengalami kerugian dengan tuntutan insurans, ia akan mencuba dan meningkatkan premium insurans.

“Kami mendapati ini tidak adil kepada pemandu berisiko rendah dengan sejarah pelanggaran lalu lintas yang rendah.”

Johari menjawab soalan tambahan Dr Izani Husin (PAS-Pengkalan Chepa).

Izani meminta Johari menerangkan kewajaran meliberalisasikan tarif insurans motor.

Berikutan liberalisasi pada 1 Julai, jumlah premium yang pemandu bayar akan ditentukan oleh faktor risiko yang mungkin termasuk umur pemandu dan jantina, umur kenderaan, rekod tuntutan dan sejarah pelanggaran lalu lintas.

Johari menjelaskan kerajaan akan memantau pelaksanaan dasar itu sehingga 2019 dan akan memutuskan sama ada untuk mengenakan ambang baharu untuk premium kenderaan bermotor.

“Kami tidak boleh memberikan hanya satu tahun. Kami akan memberikan masa sehingga 2019 untuk melihat sama ada nisbah tuntutan meningkat.

“Pemandu boleh membuat laporan dengan Bank Negara Malaysia terhadap mana-mana syarikat insurans yang mengenakan tarif insurans yang tinggi dan ia akan menyiasat.

“Mereka tidak boleh lagi menaikkan premium tanpa sebarang alasan yang sah,” kata Johari.