KDN haramkan 8 penerbitan ‘hina Islam’

kdn-books

PUTRAJAYA: Kementerian Dalam Negeri (KDN) mewartakan perintah larangan terhadap 8 penerbitan yang mengandungi kandungan yang memudaratkan kepentingan awam, ketenteraman awam, kemoralan dan menggemparkan fikiran orang ramai.

Ketua Setiausaha KDN, Datuk Seri Alwi Ibrahim berkata warta perintah larangan dikeluarkan mengikut Seksyen 7(1) Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 (Akta 301).

“Perintah ini menetapkan pencetakan, pengimportan, penghasilan, penghasilan semula, penerbitan, penjualan, pengeluaran, pengelilingan, pengedaran atau pemilikan hasil penerbitan ini adalah dilarang secara mutlak di Malaysia,” katanya dalam satu kenyataan hari ini.

Alwi berkata 5 penerbitan didapati mengandungi fakta yang mengelirukan dan bertentangan dengan ajaran dan akidah Islam yang sebenar mengikut Mazhab Ahli Sunnah Wal Jamaah yang ditetapkan di negara ini.

“Penerbitan-penerbitan tersebut juga dilihat boleh mengelirukan orang ramai dan dikategorikan sebagai menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenarnya,” katanya.

Tajuk penerbitan tersebut adalah Isu Semasa Dalam Risalah: Hukum Barat Pun Islam, Isu Semasa Dalam Risalah: Konsep Kebebasan dan Agama, Menuju Reformasi Perundangan Islam, Zainab Srikandi Cucu Baginda Muhammad S.A.W. dan Imam Mahdi Yang Ditunggu Dan Malapetaka Akhir Zaman.

Alwi berkata 2 penerbitan pula mempunyai unsur-unsur yang menghina agama Islam dan negara.

“Kedua-dua penerbitan tersebut mungkin memberi implikasi negatif dari sudut keselamatan negara,” katanya, merujuk kepada tajuk penerbitan Al-Yahud: Eternal Islamic Enmity & The Jews, dan From Majapahit to Putrajaya: Searching for Another Malaysia.

Dalam pada itu, penerbitan bertajuk “Saucy Seaside Postcards” yang isi kandungan atau artikelnya berunsur seks serta memuatkan gambar-gambar lucah yang keterlaluan yang dilihat tidak bersesuaian dengan norma kehidupan masyarakat Malaysia, katanya.

“Secara keseluruhannya, kesemua penerbitan yang diterbitkan di dalam negara dan di luar negara tersebut dilihat boleh memudaratkan atau mengelirukan pembaca terutamanya generasi muda di mana ia tidak sesuai untuk dijadikan bahan bacaan umum,”katanya.

Sehubungan itu, katanya, mana-mana orang yang mencetak, mengimport, menghasilkan, menghasilkan semula, menerbit, menjual, mengeluar, mengeliling, menawarkan untuk menjual, mengedar atau ada dalam milikannya bagi apa-apa jua maksud seperti itu apa-apa hasil penerbitan larangan melakukan suatu kesalahan.

Jika disabitkan boleh dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau didenda tidak melebihi RM20,000 atau kedua-duanya seperti yang ditetapkan mengikut Seksyen 8 (2) Akta 301 tersebut, katanya.

Orang ramai yang menemui penerbitan yang mungkin melanggar undang-undang negara diedarkan di pasaran boleh membuat aduan kepada Bahagian Kawalan Penerbitan dan Teks Al-Quran, KDN di talian telefon 03-88868047 atau faks 03-88891682 atau melalui Sistem Pengaduan Awam Bersepadu KDN di laman sesawang http://moha.spab.gov.my.