KDN batal haram buku Zaid Ibrahim

PETALING JAYA: Menteri Dalam Negeri Muhyiddin Yassin membatalkan larangan terhadap buku dikarang bekas menteri undang-undang Zaid Ibrahim “Assalamualaikum: Observations on the Islamisations of Malaysia”.

Pembatalan larangan yang dikenakan pada 2017 itu dibuat pada 31 Mei dan diumumkan dalam Warta Kerajaan Persekutuan 18 September.

“Pada menjalankan kuasa diberikan subseksyen 7(1) Akta Mesin Cetak dan Penerbitan, menteri membatalkan larangan pencetakan, pengimportan, penghasilan, penghasilan semula, penerbitan, penjualan, pengeluaran, pengelilingan, pengederan atau pemilikan hasil penerbitan Assalamualaikum: Observations on the Islamisations of Malaysia,” katanya.

Zaid pernah memohon semakan kehakiman bagi membatalkan pengharaman ke atas buku yang diterbitkan pada 2015 itu, mengatakan ia melanggar hak kebebasan bersuara yang dijamin Perlembagaan Persekutuan.

“Buku saya mengenai Islamisasi di Malaysia tidak lagi diharamkan. Seorang menteri dalam negeri yang bagus boleh membuat perubahan yang besar,” katanya di Twitter.