Tiada keperluan calon duduki semula PT3

Gambar Bernama.

PUTRAJAYA: Kementerian Pendidikan hari ini mengumumkan tiada keperluan bagi calon peperiksaan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) 2019 menduduki semula peperiksaan itu.

Ini kerana pengendalian PT3 sama seperti peperiksaan akhir tahun sekolah dengan menggunakan kertas soalan setara standardnya, kata kementerian dalam kenyataan.

Menurut kementerian, PT3 merupakan Pentaksiran Pusat (PP) dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dan ia ditadbir oleh sekolah berdasarkan instrumen dan panduan penskoran yang setara yang disediakan Lembaga Peperiksaan (LP).

PT3 merupakan komponen akademik dalam PBS pada peringkat menengah rendah yang dilaksanakan secara perkongsian akauntabiliti antara LP dan pihak sekolah.

“Dalam hal ini, kementerian memberi jaminan akan sentiasa komited dalam memastikan keadilan kepada calon, kesahan dan kesahihan keputusan PT3 yang akan dijalankan mengikut kaedah dan prosedur standard yang diguna pakai oleh badan pentaksiran dunia,” katanya.

Kementerian berkata PT3 akan dilaksanakan seperti yang dijadualkan iaitu untuk mata pelajaran Sains, Pendidikan Islam dan Al-Syariah pada 7 Okt, Sejarah, Maharatal-Quran Kertas 1 dan Usulal-Din (8 Okt) manakala kertas Bahasa Melayu Kertas 1 dan 2 pada 9 Okt.

“Kementerian memohon orang ramai memberi peluang kepada calon untuk menduduki PT3 dengan tenang tanpa menimbulkan sebarang isu yang akan merisaukan para ibu bapa dan memberikan tekanan kepada calon.”