Pendapatan garis kemiskinan baru Malaysia meningkat kepada RM2,208

Jabatan Statistik berkata, pengenalan had pendapatan garis kemiskinan baru menjadikan jumlah isi rumah yang tergolong dalam kategori miskin bertambah kepada 405,441 berbanding hanya 16,653 jika menggunakan had sebelum ini.

PETALING JAYA: Had Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) nasional yang baru adalah RM2,208 berbanding RM980 yang diguna pakai sejak 2005, menurut Jabatan Perangkaan Malaysia.

Pengenalan had baru itu menjadikan jumlah isi rumah yang tergolong dalam kategori miskin bertambah kepada 405,441 berbanding hanya 16,653 jika menggunakan had sebelum ini.

Begitu juga dengan bilangan isi rumah miskin tegar berdasarkan garis PGK baru ini, berjumlah 27,158 pada 2019, berbanding 1,752 mengikut had lama.

Ketua Perangkawan Uzir Mahidin berkata, berdasarkan metodologi 2019, nilai purata PGK nasional kini ialah RM2,208, iaitu mewakili kelompok 10% terbawah isi rumah.

“Penilaian semula metodologi ini selari dengan perkembangan semasa serta perubahan pembangunan Malaysia ke arah negara maju,” katanya dalam satu kenyataan mengenai Laporan Survei Perbelanjaan Isi Rumah 2019 (HES) dan Laporan Survei Pendapatan Isi Rumah dan Kemudahan Asas hari ini.

Menurut laporan itu, pendapatan penengah tumbuh sederhana sebanyak 3.9% setahun kepada RM5,873 pada 2019 dan pendapatan purata pula meningkat 4.2% setahun kepada RM7,901.

Uzir berkata, 7 negeri mencatatkan pendapatan penengah melepasi paras nasional, sementara Selangor dan Johor merekodkan nilai pendapatan purata lebih tinggi daripada paras nasional, iaitu RM7,901.

Mengenai laporan HES beliau berkata, perbelanjaan purata isi rumah meningkat 3.9% pada 2019.

“Dapatan juga menunjukkan permintaan untuk sektor perkhidmatan oleh isi rumah semakin meningkat.

“Komposisi perbelanjaan bagi komponen perkhidmatan meningkat kepada 52.1% pada 2019.”

Corak perbelanjaan penggunaan isi rumah kekal kepada kumpulan utama, iaitu perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain (23.6%); makanan dan minuman bukan alkohol (17.3%); restoran dan hotel (13.9%) dan pengangkutan (13.5%) yang menjadi 4 kumpulan perbelanjaan tertinggi merangkumi 68.3% daripada jumlah perbelanjaan isi rumah di Malaysia pada 2019.

Katanya, selari dengan pembangunan negara, komposisi perbelanjaan bagi kesihatan dan pendidikan menunjukkan peningkatan masing-masing sebanyak 0.2 % pada 2019.

“Perbelanjaan ke atas komunikasi kekal sama iaitu 5.0%. Lain-lain kumpulan utama yang menjurus kepada perbelanjaan pilihan pengguna turut meningkat.

“Perbelanjaan rekreasi dan kebudayaan meningkat masing-masing sebanyak 0.3 dan 0.1%, manakala hiasan, perkakasan dan penyelenggaraan isi rumah pula meningkat 0.2 %.”