Islam menghargai kepelbagaian kaum dan agama

Beberapa minggu yang lepas, saya menghadiri syarahan Prof Datuk Siddiq Fadzil bertajuk “Hidup Bersama Dalam Kepelbagaian: Islam dan Budaya Damai” di Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Syarahan dihadiri orang-orang Melayu dari UKM dan segelintir, seperti saya, dari luar kampus. Syarahan tokoh Maal Hijrah 2018 ini amat mengagumkan saya sehingga saya terpukau tanpa soalan. Rakan sekerja saya agak pelik sehingga bertanya kepada saya, “Prof, kenapa tak tanya? Selalunya prof yang pertama sekali bertanya soalan atau membuat komen.”

Saya menoleh kepadanya dan berkata, “Aku nak tanya apa? Semua dia sebut aku setuju!”

Selalunya saya mengambil sikap dan pandangan berbeza dengan pensyarah Melayu dalam hal agama dan pembangunan negara. Tetapi kali ini saya amat terkejut seorang tokoh agama melontarkan kalimah dan rujukan yang mengiakan kebanyakan pandangan dan pernyataan saya terhadap Islam dan konsep kepelbagaian. Sebelum ini tulisan saya dicapkan golongan aktivis dan cerdik pandai Melayu sebagai “pesimpati Kristian”, “pesimpati Cina”, “tali barut DAP”, anti Melayu dan sesat.

Tetapi pada hari itu, saya menghela nafas lega bahawa ada juga golongan cerdik pandai agama yang sealiran dengan pemikiran saya walaupun saya bukan seorang pakar agama.

Dalam nukilan kali ini saya ingin membawa pembaca Melayu dan bukan Melayu untuk menghirup inspirasi dari jiwa agung seorang pemikir yang tidak asing lagi dalam Islam Reformis, Siddiq Fadzil, mantan presiden Angkatan Belia Islam Malaysia dan bekas ahli akademi UKM. Tulisan ini pandangan dan tafsiran saya daripada beberapa cebisan perenggan daripada tulisan beliau untuk syarahan pada hari itu.

Saya seorang sahaja yang menghampiri tokoh ini dan meminta salinan ucapan beliau dan cebisannya adalah seperti terurai:

Kepelbagaian dan hidup bersama

Siddiq Fadzil mengungkapkan kepelbagaian sebagai suatu yang indah dan boleh membawa manfaat kepada umat Islam. Sikap ini amat berbeza sekali dengan segolongan umat Islam yang mengaku warak atau beriman dan amat membenci sekali perbezaan hidup dan ritual kaum lain.

Dalam ucapannya beliau menegaskan:

“Budaya hidup bersama harus berpangkal dari sikap positif terhadap kepelbagaian. Seperti yang dinyatakan oleh Abdullah Bayyah bahawa untuk menangani masalah kepelbagaian dan pluraliti, perlu ada sikap menghormati dan menyenangkan kepelbagaian. Justeru, kepelbagaian adalah kekayaan dan keindahan. Demikianlah hakikatnya, kepelbagaian (bahasa dan bangsa) adalah bahagian daripada ayat-ayat Allah dalam erti penyerlahan hikmah ciptaan Tuhan dan penjelmaan keindahan nikmat kurnia-Nya.

“Andainya kepelbagaian diurus dan dikendalikan dengan bijaksana, ia akan menghasilkan kesalingan yang produktif – saling memperkaya dan memperkasa.”

Apa yang saya dapati hebat dalam cebisan ini adalah frasa menghormati dan menyenangkan kepelbagaian. Mengikut tokoh ini, kepelbagaian perlu disenangi dan bukan sahaja ditoleransikan atau diterima dengan perasaan meluat dan keji. Kenapa harus meluat atau mengeji? Bukankah Tuhan itu sendiri yang menciptakan kepelbagaian?

Dalam ungkapan selanjutnya beliau mentakrifkan erti “ta’aruf” atau saling mengenal antara satu kaum dengan kaum yang lain. Bagi beliau perbezaan suatu kekuatan, suatu kekayaan. Masakan Bahasa Melayu itu sendiri dipengaruhi lebih 10 ketamadunan manusia yang berbeza agama, budaya dan gaya hidup.

Beliau berucap sedemikian:

“Perbezaan tidak bererti permusuhan, tetapi kekuatan dan kekayaan budaya. Kata kunci dalam memahami tujuan penciptaan kepelbagaian (bangsa dan kaum) ialah lafaz ‘lita’arafu’ dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang biasanya diterjemahkan sebagai “untuk saling mengenal”, tetapi tentu sahaja tidak sebatas saling mengenal.

“Ta’aruf (saling mengenal) pasti ada kelanjutannya iaitu saling bekerjasama, saling memanfaatkan, saling memperkaya, saling memperkasa dan seterusnya. Kerana itu kata ‘lita’arafu’ difahami dengan 2 makna: saling mengenal dan saling berinteraksi serta hidup bersama secara damai dan harmoni.”

Di Malaysia ini, kita gagal menggembleng keistimewaan setiap kaum dalam apa jua projek maka itu kita berpusing-pusing dengan pantas tetapi tidak ke mana juga. Slogan menghina perbezaan kaum dilontar dan diterima oleh golongan berpendidikan rendah dan tinggi. Fahaman sempit berjaya menanam bibit permusuhan hanya atas dasar kepelbagaian.

Dialog dalam wahana “ta’aruf”

Siddiq Fadzil memberi takrifan berdialog yang amat mengagumkan saya. Beliau mengungkap bahawa berdialog haruslah mempunyai kelapangan untuk menerima pandangan orang yang amat beza sekali dengan kita. Kita selalu beranggapan berdialog itu sebagai menyuruh atau memerintah kaum lain mengikut sahaja kehendak kita kerana, kononnya, kita ini betul-betul belaka.

Ternyata sifat rendah diri tokoh ini menjelaskan apa sebenarnya kesediaan berdialog dengan erti makna yang lebih menyeluruh dan adil:

“Menerusi dialog yang intensif dan ekstensif semua pihak dapat saling memahami dan seterusnya saling menghormati. Dialog yang sihat dan produktif hanya mungkin terlaksana jika didasari kesediaan menerima orang lain, dan bukan hanya orang lain, tetapi orang lain yang berbeza. Menerima orang lain yang berbeza tidak seharusnya menjadi masalah kerana premisnya adalah menghormati perbezaan dan menyenangi perbezaan sebagaimana yang disebutkan di atas.

“Dialog dalam masyarakat berbeza kaum, agama dan budaya akan pertemukan pelbagai sudut pandangan dan seterusnya menghasilkan rumusan yang mantap untuk menangani masalah bersama.”

Nilai keadilan dan kebaikan

Kebanyakan orang Islam yang saya jumpa, sama ada mereka ini golongan rendah pendidikan atau golongan yang dikatakan “cerdik pandai”, mereka semacam merasakan tidak perlu kita berbuat baik, berbaik sangka dan berlaku adil kepada orang bukan Islam. Sikap ini didasari dari didikan yang saban hari menjerit-jerit tentang kezaliman orang bukan Islam yang terdahulu dan zaman sekarang. Namun demikian Siddiq Fadzil tidak berpendapat seperti kebanyakan orang Melayu.

Beliau mengungkapkan bahawa prinsip umat Islam yang mengikut sunnah Rasulullah adalah berbuat baik sebagai balasan pada orang bukan Islam yang berbuat baik dengan kita:

“Melayani pihak lain, siapa pun mereka, termasuk yang berbeza agama harus berasaskan prinsip keadilan dan kebaikan. Demikianlah mesej ayat 8 surah Al-Mumtahanah yang menyebut tahap minimum pelayanan terhadap orang bukan Islam ialah memberikan keadilan, dan selebihnya adalah berbuat kebaikan terhadap mereka. Pesan Al-Quran ini dapat membina asas kesediaan umat Islam untuk menyumbang kepada realisasi matlamat hidup bersama, berdampingan secara harmoni dengan golongan bukan Islam.

“Sesuai dengan undang-undang ‘akhlaqi’ bahawa kebaikan akan disambut dengan kebaikan, penegakan prinsip keadilan dan nilai bakti kemanusiaan akan mewujudkan budaya kesalingan dalam masyarakat yang berbeza kaum, agama dan budaya. Justeru, keadilan dan bakti kemanusiaan akan mendapat appresiasi semua pihak kerana ia adalah nilai yang dikongsi bersama oleh seluruh warga masyarakat majmuk.”

Siddiq Fadzil menyambung wacana beliau tentang berbuat dan berbalas baik dengan mentafsirkan nilai keinsanan Islam yang sejati. Seringkali saya mendengar khutbah yang mengecam orang yang dikatakan berdosa atau orang bukan Islam sebagai insan yang buruk dan dikeji namun demikian Siddiq tidak berpendapat seperti golongan penulis seperti itu. Bagi beliau manusia semulia-mulia makhluk ciptaan Allah dan tidak harus dihina dengan apa cara sekalipun:

“Umat Islam memang seharusnya mampu meyakinkan pihak lain dengan nilai-nilai unggul akhlak kemanusiaan. Nilai-nilai unggul yang dibuktikan dengan amal nyata pasti akan merangsang pihak lain berbuat yang sama. Antara nilai unggul yang harus sentiasa dijunjung tinggi ialah nilai kemuliaan insan. Manusia adalah makhluk mulia, terlepas dari persoalan bangsa, agama dan budayanya. Kemuliaan insan adalah kurnia Tuhan yang bererti Tuhan sendiri yang memuliakan manusia, dan kerana itu tidak siapa pun yang berhak menghina manusia dengan cara apa pun.

“Sebagai makhluk mulia, maruahnya harus dilindungi dan kebebasannya harus dijamin. Manusia tidak boleh diaibkan dan tidak boleh dibelenggu atau dipenjara tanpa dasar undang-undang yang adil.”

Sejarah politik negara kita merakamkan bagaimana kepimpinan Umno mengaibkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan seluas-luas litupan media dan memenjarakan orang Islam dan bukan Islam dalam Operasi Lalang. Orang Melayu juga membiarkan Jamal Yunos dan geng Baju Merah melontarkan kata nista dan banyak lagi. Orang Umno mengangkat pemimpin mereka sebagai orang Islam sejati walaupun perkara yang dibuat terkeluar dari batasan agama yang diajar oleh Rasulullah.

Konsep dan makna kewarganegaraan

Saya mendapati terdapat pegawai agama dan mufti tidak memahami konsep kewarganegaraan moden dalam negara ini. Mereka masih membahagikan rakyat kepada yang Islam dan yang kafir. Penggunaan istilah sedemikian membawa konotasi permusuhan yang berterusan. Siddiq Fadzil mengungkapkan konsep kewarganegaraan dalam Islam yang menuntut keadilan untuk semua kaum pelbagai agama dan anutan. Sebagai warga Malaysia kita semua perlu hormat menghormati antara satu sama lain dan memegang prinsip kenegaraan yang ditetapkan dengan perasaan rela, tawaduk dan penerimaan.

Beliau mengungkapkan dalam ceramahnya:

“Hidup bersama dalam kepelbagaian yang menjadi inti perbahasan ‘fiqh al-ta’ayush’ sebenarnya sangat terkait dengan ‘fiqh al-muwatanah’ (fiqah kewarganegaraan). Membina kerukunan hidup dalam kepelbagaian tidak hanya dengan ‘nilai-nilai moral asas’ yang dikongsi bersama, tetapi perlu didukung oleh nilai-nilai kewarganegaraan seperti nilai mengakui dan menghormati perbezaan, persamaan hak dan tanggungjawab, persamaan di hadapan undang-undang dan lain-lain.

“Nilai-nilai kewarganegaraan ini mengatasi kaum dan golongan, tetapi tidak meleburnya. Setiap kaum dan golongan dijamin haknya untuk kekal dengan jati diri masing-masing. Dengan demikian masyarakat tetap majmuk dan pelbagai tetapi terpadu dalam bingkai kesatuan seperti Perlembagaan Negara, Rukun Negara, Bahasa Kebangsaan, Falsafah Pendidikan Negara dan lain-lain lagi. Inilah yang dinamakan ‘kepelbagaian dalam bingkai kesatuan’.”

Tidak lama dahulu rakyat dikejutkan dengan ungkapan seorang mufti Pahang yang menyifatkan rakyat yang menentang RUU 355 sebagai golongan “kafir harbi”. Sejurus demikian suatu forum diadakan di Universiti Sains Islam Malaysia yang cuba menguraikan pendapat tentang istilah “kafir harbi”. Sefaham saya, hanya Maszlee Malik sebagai salah seorang ahli panel yang menentang sekeras-kerasnya konsep “kafir harbi” pada konsep kewarganegaraan Malaysia.

Siddiq Fadzil juga tidak bersetuju dengan penggunaan istilah yang mengejikan itu seperti berikut:

“Merajut damai dalam kepelbagaian memang memerlukan tahap toleransi yang tinggi. Untuk itu istilah-istilah tertentu dalam sejarah politik silam yang kini sudah tidak relevan dan tidak dapat diterima, seperti istilah ‘kafir harbi’ dan ‘kafir dhimmi’ seharusnya digantikan dengan istilah lain yang dapat diterima dan lebih menepati realiti hari ini. Sesuai dengan semangat kebersamaan istilah yang realistik ialah ‘al-muwatnun’ atau warganegara, istilah yang inklusif dan meliputi semua – Muslim dan bukan Muslim.”

Dalam isu Lim Guan Eng dilantik sebagai menteri kewangan, maka riuhlah orang PAS dan Umno mendendangkan bagaimana usaha ini bakal meruntuhkan hegemoni Islam di negara ini. Bagi kebanyakan orang Melayu, hanya orang Melayu sahaja yang layak menjawat portfolio terpenting. Tidakkah mereka sedar orang Umno juga yang terlibat dalam skandal 1MDB dengan bantuan pegawai-pegawai tinggi kerajaan?

Siddiq Fadzil memetik sejarah Islam yang memberikan amanah pentadbiran pada individu yang berkelayakan dari sudut profesyen tetapi dari golongan agama selain Islam:

“Fiqh politik yang realistik harus dapat menerima hakikat perlunya perkongsian kuasa Muslim-bukan Muslim demi maslahah hidup bersama. Untuk itu prinsip keadilan dan kewajaran harus menjadi asas perkongsian kuasa dengan mengambil kira keseimbangan proporsinya dan keserasiannya dengan kenyataan kesejarahan dan kebudayaan negara ini. Dalam sejarah pemikiran politik Islam, perkongsian kuasa Muslim-bukan Muslim telah diwacanakan dan dilaksanakan.

“Al-Mawardiy misalnya, membolehkan orang dhimmi menjadi ‘wazir al-tunfidh’ (menteri pelaksana). Dari segi praktiknya pula, Hamid Abdullah Rabi dalam ulasannya terhadap manuskrip ‘Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik’ oleh Shahab al-Din Ahmad Muhammad Abi Al-Rabi menyebut bahawa zaman pemerintahan Al-Ma’mun dicirikan oleh tahap toleransi yang luar biasa sehingga jawatan perdana menterinya disandang oleh seorang Katolik iaitu Fadl Marwan.”

Di akhir ucapan, Siddiq Fadzil menggariskan pelita konsep hidup berdamai dalam kepelbagaian negara dan dunia dengan mengatakan bahawa umat Islam perlu menjalinkan hubungan kasih sayang, kasih mesra dan kasih kepercayaan antara kaum dengan konsep persaudaraan seagama, persaudaraan senegara dan persaudaraan semanusia:

“Agama, khususnya Islam, harus berfungsi dan berperanan membangun budaya damai dan seterusnya menjayakan agenda pembinaan bangsa. Sikap menghargai perbezaan dan kepelbagaian harus dipupuk berasaskan kefahaman terhadap sunnah penciptaan dan hikmah di balik ayat-ayat Tuhan. Sementara itu nilai persaudaraan perlu difahami dan diamalkan dalam erti yang luas, tidak terbatas hanya dalam lingkaran persaudaraan seagama (ukhuwwah dinniyah), tetapi meliputi persaudaraan setanah air (ukhuwwah wataniyyah) dan seterusnya persaudaraan kemanusiaan (ukhuwwah insaniyyah).

“Kedamaian hidup bersama dalam kepelbagaian adalah suatu tuntutan keagamaan dan sekaligus suatu keperluan kemanusiaan.”

Adalah diharapkan, umat Islam, khususnya Umno, PAS dan golongan Melayu yang cerdik pandai dapat menghayati ucapan penting dari tokoh Maal Hijrah 2018, Siddiq Fadzil. Sesungguhnya, Islam yang kita kenali sebagai tradisi tidak seharum dan semanis Islam yang terungkai maknanya dari jiwa yang lembut, tawaduk dan penuh dengan ilmu.

Nyata sekali kata-kata Ismail Kamus terngiang-ngiang di telinga saya…”kita harus betulkan yang biasa dan biasakan yang betul”.