100 berkumpul luar Parlimen tuntut skim insurans hilang kerja