Takkanlah kami nak tumbuk Khalid Samad, kata anak Tajuddin