2 mufti bertelagah nampak amat buruk, kata Ibrahim Ali