Jamal, rakan taja RM5,000 sehari belanja warga kota makan percuma 3 tahun