Perikatan ekonomi Malaysia 5.0

Inovasi Malaysia harus ditingkatkan untuk mengatasi cabaran-cabaran pemulihan pasca-Covid. Apabila kita melihat kembali waktu yang genting ini, kita mungkin akan menghargai peluang unik yang diberikan oleh Covid-19 untuk meningkatkan beberapa prasarana warisan serta membuktikan pada masa hadapan yang Covid-19 memudahkan pertumbuhan baharu dalam ekonomi digital.

Di dunia Revolusi Industri Keempat (4IR), maklumat digital dan data raya akan berfungsi sebagai bahan bakar yang menggerakkan ekonomi baharu. Masyarakat akan menikmati akses desentralisasi ke semua yang ada dalamnya – sebuah realiti baharu yang memberi peluang untuk mengubah permainan, namun ia juga akan menimbulkan kebimbangan yang serius.

MDEC, yang bertugas untuk mengawasi digitalisasi negara, harus memenuhi tanggungjawab mengintegrasikan masyarakat digital ke satu platform yang bersepadu, berkhidmat dengan cekap, memastikan lalu lintas bergerak lancar dalam rangkaiannya serta menjamin semua anggota masyarakat dilayan secara adil.

Aspek utama visi Malaysia 5.0 adalah untuk membangun prasarana digital dengan gabungan pihak berkepentingan, baik dalam kerajaan dan seluruh syarikat swasta. “Perikatan ekonomi” ini gabungan yang akan berkhidmat kepada masyarakat untuk membantu penghijrahan mereka ke era digital.

Kami melihat banyak inisiatif hebat dari pelbagai agensi, yang dirancang untuk merangsang pertumbuhan teknologi kewangan (fintech) sebagai alat untuk mempercepat penerapan ekonomi digital. MDEC akan menyokong inisiatif ini dengan menyediakan kerangka kerja bersepadu di mana mereka dapat beroperasi dengan mudah dan menjimatkan kos di seluruh ekosistem digital nasional.

Malaysia 5.0, jika dilaksanakan dengan betul, akan berfungsi sebagai landasan untuk ekonomi digital bergerak. Sekiranya ini kedengaran seperti perkara yang sukar untuk dicapai oleh negara seperti Malaysia, maka ia akan hanya menggariskan betapa pentingnya untuk merancang sesebuah sistem yang memenuhi kekuatan persaingan kita sendiri, seperti dalam Teknologi Kewangan Islam (Islamic Fintech) misalnya, di mana Malaysia boleh berusaha untuk memainkan peranan dalam memimpin industri yang sedang meningkat naik ini.

Malaysia 5.0, diinspirasikan daripada inisiatif Masyarakat 5.0 yang diilhamkan oleh Jepun, mencadangkan penempatan masyarakat di pusat teknologi, di mana teknologi melayani masyarakat dan bukan sebaliknya. Hal ini juga memungkinkan pengelolaan sistem baharu yang bakal membuat perubahan, seperti fintech, untuk memastikan keuntungan dapat diperoleh secara adil di seluruh masyarakat tanpa berat sebelah.

Untuk mencapainya, Malaysia 5.0 perlu menjadi pengantara dalam pasaran digital, bank, syarikat fintech dan menjadikannya saling berhubung untuk perkhidmatan awam dan rakan niaga komersial. Akses saluran-omni ini akan mewujudkan ketersambungan, perkhidmatan, dan hubungan yang diperlukan untuk membina ekonomi digital yang menyokong semua anggota masyarakat, terutamanya perusahaan kecil dan sederhana, yang paling terdedah kepada kesan peralihan digital.

Malaysia 5.0 tidak hanya membantu dalam membawa penyokong baharu dalam roda ekonomi digital, tetapi juga berfungsi sebagai hab berpusat untuk kerajaan menyediakan pengawasan undang-undang dan perkhidmatan awamnya. Hasilnya akan meningkatkan kecekapan yang lengkap serta pengawasan menyeluruh yang terbentuk dalam sebuah sistem bersepadu.

Di kawasan di mana kita menikmati kekuatan persaingan, seperti Islamic Fintech, Malaysia 5.0 meletakkan Malaysia di pasaran global bank, syarikat insurans, syarikat telekomunikasi, dan lain lain – yang menyediakan perkhidmatan digital Islam. Sudah tentu saya orang yang pertama mengakui kita masih jauh untuk memimpin dunia sebagai sebuah ekonomi inovasi, tetapi langkah pertama untuk menuju kemajuan di jalan ini adalah dengan menyedari perlunya inisiatif seperti Malaysia 5.0 bagi membina kerangka nasional yang merangsang dan menyokong ekonomi digital masa hadapan.

Sekarang merupakan masa yang sangat tepat untuk kita berfikir secara kreatif dan melaksanakan perubahan besar. Sekiranya kita dapat menyatukan objektif ini, maka kita boleh berharap untuk pulih semula daripada wabak ini serta melonjak ke arah inovasi yang akan melayani generasi era digital pada masa hadapan. Perikatan perpaduan benar-benar boleh menjadi sebuah perikatan yang melayani semua rakyat dalam tujuan bersama untuk pemulihan, kemajuan, dan kesejahteraan.

 

Artikel ini adalah pandangan penulis dan tidak semestinya mewakili FMT.